Wydawana w Barcelonie “La Vanguardia” wskazuje, że wybór von der Leyen możliwy był m.in. dzięki pogłębieniu się podziału we frakcji europejskich socjalistów. Gazeta podkreśla, że wybór Niemki na szefową KE był do samego końca niepewny, a sukces był efektem wysiłku negocjacyjnego europejskich ludowców w ciągu ostatniej doby przed głosowaniem.

Madrycki “El Confidencial” spodziewa się, że kadencja Ursuli von der Leyen upłynie unijnemu kierownictwu na sporach i opieszałości w podejmowaniu decyzji.

“Kiedy duże grono osób decyzyjnych bierze się za rysowanie konia, zawsze wyjdzie im wielbłąd” - pisze hiszpański dziennik, oceniając, że przy pogłębiających się podziałach w PE szybki wybór von der Leyen należy uznać za sukces.

“El Confidencial” zauważa, że już sam wybór von der Leyen jest najlepszym dowodem na trudny sposób funkcjonowania obecnych władz UE: procesy są coraz bardziej “kręte”, wymagają więcej czasu, a decyzje do samego końca balansują między “marzeniami a desperacją”.

Tymczasem portugalskie media wskazują, że zatwierdzenie von der Leyen niesie ze sobą szansę “emancypacji kobiet” w centrum decyzyjnym UE, w którym przez lata “pozostawały one na marginesie”.

Lizboński dziennik “Publico” twierdzi, że nowa szefowa Komisji Europejskiej za m.in. swoje propozycje feministyczne nie tylko zasługiwała na zatwierdzenie przez PE, ale również na większą liczbę głosów eurodeputowanych.

Jak dodaje liberalna gazeta, w czasie kadencji niemieckiej polityk należałoby oczekiwać, że KE kierowana przez kobietę będzie zabiegać o równouprawnienie kobiet i mężczyzn, przejawiające się m.in. parytetem w obsadzaniu stanowisk unijnych.

Z kolei konserwatywny dziennik online “Observador” odnotowuje surową krytykę ze strony portugalskich ugrupowań radykalnej lewicy – komunistów (PCP) i Bloku Lewicy (BE) – którzy zarzucają rządzącej krajem Partii Socjalistycznej (PS), że jej eurodeputowani poparli kandydatkę z “antagonistycznego obozu” europejskich ludowców.

Dziennik przypomina, że w 2015 r. PCP i BE poszły na przeciwny swoim hasłom kompromis, popierając przez blisko cztery lata mniejszościowy gabinet socjalistów w Portugalii.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)