Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o 0,2 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o przeznaczeniu 2,54 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,2 zł na akcję, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Wojas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 2 535 331,6 zł. Wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 20 groszy" - czytamy w komunikacie.
Dzień dywidendy ustalono na 30 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 13 sierpnia 2019 r.
Wojas odnotował 2,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 14,38 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 5,04 mln zł wobec 14,08 mln zł zysku rok wcześniej.
Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Skonsolidowane przychody Wojasa ze sprzedaży sięgnęły 238 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)