Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Izostal - spółka zależna Stalprofilu - zawarł umowę na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz AB Amber Grid przy budowie gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa o długości około 170 km, podała spółka. Wartość umowy to 112,52 mln zł netto.

"Wartość zawartej umowy wynosi 26 425 tys. euro netto, co po przeliczeniu według kursu NBP ogłoszonego dnia 24 lipca 2019 roku wynosi 112 520 tys. zł netto" - czytamy w komunikacie.

Umowa przewiduje realizację dostaw najpóźniej do 31 grudnia 2021 roku, podano także.

Umowa została zawarta oraz będzie wykonywana i interpretowana zgodnie z prawem Republiki Litewskiej, zastrzeżono.
Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu.
Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,45 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)