Akcjonariusze Cognoru zdecydowali o wypłacie 0,29 zł dywidendy na akcję za 2018Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Cognoru zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na dywidendę 35,69 mln zł z zysku netto za 2018 rok, co oznacza wypłatę w wysokości 0,29 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 35 690 392,51 zł, tj. 0,29 zł na jedną akcję. Jednocześnie zwyczajne walne zgromadzenie zastrzegło, iż w przypadku zmiany ilości akcji na dzień dywidendy ponad ilość istniejącą w dniu podjęcia uchwały tj. ponad 123 070 319 szt. akcji kwotę dywidendy przypadającą na 1 akcję zaokrągla się w dół do pełnych groszy, stąd kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy w takim przypadku ulegnie stosownej zmianie" - czytamy w komunikacie.

Ponadto walne zgromadzenie spółki ustaliło dzień dywidendy na 23 października 2019 r. a dzień wypłaty dywidendy na 17 stycznia 2020 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki w 2018 r. wyniósł 70,04 mln zł wobec 46,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,08 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)