W ramach pozyskanego grantu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu planuje zakup kilku najwyższej jakości dronów. Do prowadzenia Centrum zostało już przeszkolonych kilkunastu wykładowców, których zadaniem będzie nauka studentów.

Jak podkreślił dr hab. Adam Szymaniak z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, „wykorzystamy doświadczenia najlepszych amerykańskich uniwersytetów, które prowadzą od prawie 10 lat podobne centra przydatne do celów dydaktycznych, jak i szkoleniowych” – wskazał Szymaniak.

Dodał, że w nadchodzącym roku akademickim warsztaty dronów zostaną wpisane w programy nauczania na kilku kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, czyli na kierunkach: Bezpieczeństwo narodowe, Zarządzanie państwem, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Agnieszka Książkiewicz z biura prasowego UAM tłumaczyła, że warsztaty będą miały charakter praktyczny.

Reklama

„Większość godzin przeznaczona zostanie na naukę latania, na początek na profesjonalnych symulatorach lotów, później na zakupionych przez UAM dronach. Studenci po ukończeniu warsztatów będą mogli podejść do certyfikacji: VLOS – Visual Line of Sight, czyli loty dronem w zasięgu wzroku, oraz BVLOS – Beyond Visual Line of Sight, czyli loty dronem poza zasięg wzroku” – podkreśliła.

Książkiewicz zaznaczyła, że drony można wykorzystywać np. w dziennikarstwie do przekazania obrazu z innej perspektywy, jak i do działań militarnych oraz pozamilitarnych, w tym np. do akcji ratowniczo – poszukiwawczej, czy do monitorowania terenu. (PAP)

autor: Anna Jowsa