Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Asseco Business Solutions odnotowało 14,06 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 14,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 17,4 mln zł wobec 17,89 mln zł zysku rok wcześniej.
"Wzrost EBITDA o 7,57% do poziomu 48 482 tys. zł w porównaniu do okresu porównywalnego wynika z głównej mierze z zastosowania od 1 stycznia 2019 roku MSSF 16, który spółka wdrożyła bez przekształcenia danych porównywalnych. Spowodowało to wzrost amortyzacji związany z aktywami z tytułu prawa do użytkowania nieruchomości" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Przychody operacyjne ze sprzedaży sięgnęły 61,69 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 63,65 mln zł rok wcześniej.
W I-II kw. 2019 r. spółka miała 29,49 mln zł zysku netto w porównaniu z 29,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych ze sprzedaży w wysokości 125,57 mln zł w porównaniu z 125,36 mln zł rok wcześniej.
Spółka podała w sprawozdaniu, że wzrost przychodów wynikał z poprawy wielkości sprzedaży produktów Asseco Business Solutions głównie na rynku zagranicznym.
"Wzrost sprzedaży nie pozostał bez wpływu na poziom kosztów operacyjnych. Podstawowe koszty działalności operacyjnej (bez wartości odsprzedanych towarów, materiałów i usług obcych - COGS) były o 2,2 % wyższe niż w porównywalnym okresie 2018 roku. Największy udział w strukturze kosztów operacyjnych (69,5%) mają koszty świadczeń na rzecz pracowników (w tym przede wszystkim wynagrodzenia). W porównaniu do 2018 roku koszty te wzrosły o 4,1%. Kolejną istotną pozycję kosztową stanowią usługi obce, które spadły o 26,5%, natomiast amortyzacja wzrosła o 32%. Wartość odsprzedanych towarów, materiałów i usług obcych (COGS) zmalała o 23,8%" - czytamy także.
W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.
(ISBnews)