Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Onico złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podała spółka.
"Jednakże w związku z faktem, iż dwóch wierzycieli emitenta złożyło wnioski o otwarcia postępowania sanacyjnego względem emitenta, zarząd spółki wniósł o wstrzymanie rozpoznania ww. wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta do czasu prawomocnego orzeczenia w sprawie ewentualnego otwarcia postępowania sanacyjnego" - czytamy w komunikacie.
Okolicznościami uzasadniającymi złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest niewypłacalność w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy Prawo Upadłościowe, tj. utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, podano także.
9 lipca br. Onico informowało o przystąpieniu do przeglądu dostępnych opcji w zakresie finansowania działalności, celem wsparcia działań zmierzających do ustabilizowania linii kredytowych i zapewnienie czasu na wdrożenie działań naprawczych pozwalających na odbudowanie kapitałów własnych. Pod koniec lipca Alior Bank i ING Bank Śląski wypowiedziały spółce umowy kredytowe, zaś BNP Paribas (Suisse) wezwał do całkowitej spłaty wierzytelności w kwocie ponad 8 mln USD.
Onico to warszawska spółka, będąca jednym z największych niezależnych importerów paliw do Polski. Zajmuje się obrotem zwłaszcza LPG, ON i biopaliwami. W 2018 r. spółka miała 3,05 mld zł przychodów. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.
(ISBnews)