MOL miał 77,8 mld HUF zysku netto, 89,4 mld HUF EBIT w II kw. 2019 r.


Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - MOL odnotował 77 795 mln forintów (HUF) skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 72 935 mln forintów zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 89 378 mln HUF wobec 119 395 mln HUF zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 341 046 mln HUF w II kw. 2019 r. wobec 1 333 718 mln HUF rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 126 436 mln HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 133 197 mln HUF zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 483 427 mln HUF w porównaniu z 2 335 686 mln HUF rok wcześniej.
W ujęciu dolarowym MOL odnotował 270 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 274 mln USD zysku rok wcześniej.
Zysk operacyjny wyniósł 310 mln USD wobec 445 mln USD zysku rok wcześniej. Oczyszczony wynik CCS EBITDA spadł r/r do 634 mln USD z 668 mln USD.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 665 mln USD w II kw. 2019 r. wobec 5 007 mln USD rok wcześniej.
W I półroczu spółka miała 441 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 512 mln USD rok wcześniej przy 8 746 mln USD przychodów, wobec 8 967 mln USD przychodów rok wcześniej.
Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)