Boryszew ogłosił przymusowy wykup 5,63% akcji Impexmetalu po 4,25 zł za szt.


Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Boryszew, Impexmetal oraz SPV Boryszew 3 ogłosiły przymusowy wykup 10 700 617 akcji Impexmetal, stanowiących 5,63% kapitału zakładowego, od mniejszościowych akcjonariuszy po 4,25 zł za akcję, wynika z ogłoszenia.
"Żądający sprzedaży, posiadając łącznie powyżej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, niniejszym żądają od akcjonariuszy mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji" - czytamy w ogłoszeniu.
Cenę wykupu określono na 4,25 zł za akcję.
Przymusowy wykup rozpoczyna się 6 sierpnia, a dzień wykupu wyznaczono na 9 sierpnia br.
Podmiotem pośredniczącym jest Santander Biuro Maklerskie.
Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.
Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)