Alior Bank oczekuje, że koszt ryzyka wyniesienie 2,3%, a C: I 41% w 2019 r.Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Alior Bank oczekuje, że koszt ryzyka w 2019 roku wyniesienie 2,3% wobec 1,8% szacowanych wcześniej, podał bank w prezentacji wynikowej. Bank oczekuje, że koszty w kolejnych kwartałach będą oscylować wokół poziomu 400 mln zł, zaś wskaźnik koszty do dochodów (C/I) na koniec br. poprawi się do 41% wobec 42% poprzednio.

Koszty ryzyka wyniósł 2,6% w I półroczu wobec 1,7% rok wcześneij. Poziom wyniku z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw wyniósł w I półroczu 2019 r. 777,3 mln zł, co oznacza wzrost o 61% w skali roku.

Bank podał, że na wzrost odpisów negatywnie wpłynęły odpisy aktualizujące o charakterze nadzwyczajnym związane z ekspozycją dla klienta banku z branży spożywczej. Zostały one rozpoznane księgowo w II kwartale 2019 r. w kwocie 140 mln zł oraz dodatkowo w kwocie 21 mln zł.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) w II kw. wyniósł 39,1%, co oznacza spadek o 4 pkt proc. w skali roku. W I półroczu ukształtował się on na poziomie 44,6%.

"Bank utrzymuje ścisłą dyscyplinę w zakresie kosztów działania. W drugim kwartale tego roku spadły do 394 mln zł, co stanowi jeden z najniższych wyników na przestrzeni ostatnich lat. Spodziewamy się, że w kolejnych kwartałach te koszty będą nadal oscylować wokół 400 mln zł. Poprawiliśmy także perspektywę dla wskaźnika C/I w 2019 r. do poziomu 41%" - powiedział , członek zarządu Alior Banku odpowiedzialny za finanse Tomasz Biłous, cytowany w komunikacie.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)