“Podkreślamy, że to działalność człowieka jest dominującą przyczyną współczesnego ocieplenia klimatu, a nauka ma na to niezbite dowody.” - to oficjalne stanowisko Polskiej Akademii Nauki. Europa jest trzecim co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych, po Chinach i USA. CO2, najpowszechniejszy gaz cieplarniany produkowany przez człowieka pozostaje w atmosferze nawet kilka tysięcy lat nie przejmując się granicami państw i potęguje tzw. efekt cieplarniany. Działający przy ONZ Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu upatruje przyczyny tego zjawiska przede wszystkim w spalaniu paliw kopalnych (głównie w energetyce i transporcie), wylesianiu oraz nieprawidłowemu rozwojowi rolnictwa.

W grudniu 2015 roku na konferencji klimatycznej rządy wszystkich państw świata zawarły tzw. porozumienie paryskie. Zobowiązały się w nim do utrzymania światowego średniego wzrostu temperatury maksymalnie o 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do poziomów sprzed rewolucji przemysłowej. W Europie takie działania podejmują zarówno rządy krajowe, jak i organy UE, znacznie wcześniej, niż konferencja paryska. Unijne regulacje z 2009 i 2011 roku dotyczące emisji CO2 przez samochody nie przyniosły jednak wymiernych efektów, nie obejmowały one zresztą w ogóle ciężarówek.

Nowe, przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w 2019 roku rozporządzenie określające normy emisji CO2 dla nowych samochodów i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych to prawdziwa rewolucja. Czytamy w nim m.in., że „aby przyczynić się do realizacji celów porozumienia paryskiego, należy przyspieszyć przemianę całego sektora transportu w kierunku zerowych emisji”. Nie chodzi więc już tylko o bardziej ekologiczne samochody spalinowe, ale w ogóle o ich eliminację.

“Neutralność klimatyczna - to leży u podstaw działań Komisji Europejskiej. Jedynym sposobem na zahamowanie rosnących emisji z transportu jest rozwijanie produkcji pojazdów elektrycznych. Bez nich ograniczenie emisji z transportu nie będzie możliwe” - tłumaczy Krzysztof Bolesta, wiceprezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Na początek ustanowiono 37,5-procentową redukcję CO2 dla nowych samochodów osobowych i 31-procentową dla lekkich pojazdów dostawczych, obie do 2030 roku. Dojście do wytyczonych celów będzie możliwe etapami. W latach 2025 – 2029 emisja CO2 z samochodów osobowych i lekkich dostawczych ma być niższa o 15 procent. Punktem wyjścia będzie rok 2020. Producenci, którzy nie dotrzymają tych limitów poniosą kary finansowe.

Przedstawiciele ACEA (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów) komentowali decyzje unijnych władz bardzo ostro. Nowe regulacje uznawano za wstrząs dla branży, a normy - za zbyt wyśrubowane. Wzrost liczby dostępnych na rynku modeli elektrycznych aut różnych segmentów pozwala jednak wierzyć, że producenci samochodów nie odkładają realizacji celów redukcji emisji na później.

Koncern Volkswagen opracował porównanie emisji dwutlenku węgla samochodów z różnym napędem w całym cyklu ich życia (“Cradle-to-Grave”). W przeliczeniu na kilometr jazdy Golf TDI (Diesel) emituje 140 g CO2, a jego elektryczny odpowiednik e-Golf - 119 g.

Tomasz Tonder z Grupy Volkswagen wyjaśnił: “Motoryzacja zmierza do samochodów zeroemisyjnych. Samochody elektryczne są dziś najbardziej przyjazne środowisku. Wraz z rozwojem technologii i coraz większemu zaangażowaniu OZE w energię wykorzystywaną do produkcji i eksploatacji samochodów, korzyści dla środowiska z e-samochodów będą jeszcze bardziej rosły. Grupa Volkswagen zainwestuje w elektryczną mobilność 30 miliardów Euro do 2023 roku. Do 2025 roku planujemy mieć w ofercie 70 elektrycznych modeli.”.

Dokąd pędzi mobilna rewolucja? Jak nadać jej tempo i kierunek akceptowalny przez biznes jak i społeczeństwa? To pytania, na które odpowiedzą światowi liderzy technologii, motoryzacji i logistyki spotykający się 9 i 10 października na Impact mobility rEVolution’19 w Katowicach. Dziesiątki wystąpień i warsztatów w ramach 6 ścieżek tematycznych zgromadzą łącznie 150 mówców i ponad 5000 uczestników. Do Katowic przyjadą istotni dla branży politycy i menedżerowie z Polski i z regionu CEE. Pojawią się przedstawiciele dziesiątek firm i instytucji związanych z sektorem mobility, jak: Volkswagen Group Polska, Volkswagen Financial Services, Volvo Polska, Mercedes-Benz, Man, PKN ORLEN, Tauron, Mastercard, Olx, Grupa Azoty i ABB, a także Northvolt, Umicore, Ertico, Ampaire czy Urząd Dozoru Technicznego, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych oraz Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia. Impact mobility rEVolution'19 to wszystko co ważne i nowe m.in. w dziedzinie zeroemisyjnych napędów, samochodów w sieci, nowych modeli biznesowych i rozwiązań dla smart city.

Przyjedź do Katowic i doświadcz najnowszych trendów, zmieniających krajobraz globalnej gospodarki! Jaki będzie następny ruch w rewolucji dotyczącej inteligentnej mobilności? Dowiesz się na Impact mobility rEVolution’19!