ZPC Otmuchów zawiesiły realizację sprzedaży nieruchomości w Gorzyczkach


Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - ZPC Otmuchów zawiesiły realizację transakcji sprzedaży nieruchomości w Gorzyczkach na rzecz spółki NICRE za 4 mln zł netto, w związku z dokonaniem przez kupującego płatności wyłącznie części umownego zadatku, podała spółka.
"Emitent nie wyklucza wznowienia aktywności w tym obszarze w przypadku dokonania przez kupującego uzgodnionych umową przedwstępną płatności" - czytamy w komunikacie.
Kupujący zobowiązał się w umowie przedwstępnej z 8 maja br. do wpłacenia zadatku w kwocie 400 tys. zł netto w terminie do 21 maja 2019 r. i całej kwoty transakcji w terminie do 15 lipca 2019 r.
Spółka zastrzegła, że jej intencją pozostaje prowadzenie dalszych działań związanych z możliwością sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 223,3 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)