CFG z Grupy PlayWay skupi się na produkcji gier taktycznych i strategicznych


Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - CreativeForge Games (CFG), spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej PlayWay, ogłosiła strategiczne kierunki rozwoju na najbliższe miesiące. Studio skoncentruje się na działalności produkcyjnej gier taktycznych i strategicznych oraz na działalności wydawniczej, zarówno gier z grupy kapitałowej PlayWay, jak również tytułów spoza grupy, podała spółka. W ramach założeń strategii rozwojowej spółka zakłada maksymalizację swoich aktywów w oparciu o zyski pochodzące z już wydanych produkcji oraz całkowitą spłatę zaciągniętych pożyczek do końca marca 2022 r.
"Przyjęte przez nas kierunki rozwoju zakładają działalność w obszarze trzech filarów: produkcyjnym, wydawniczym oraz bazującym na maksymalnym wykorzystaniu aktywów spółki. W ramach pierwszego z nich zajmiemy się tworzeniem preprodukcji gier taktycznych i strategicznych oraz o różnej tematyce. Koncepcja ta pozwoli nam na produkcję dużo większej liczby tytułów, przy ograniczonych kosztach działalności. Obecnie w CreativeForge Games powstaje 14 projektów jednocześnie. Jeden z nich jest już wdrożony do produkcji" - powiedział prezes Piotr Karbowski, cytowany w komunikacie.
CFG skoncentruje się także na działalności wydawniczej, zarówno gier z grupy kapitałowej PlayWay, jak również tytułów spoza grupy. Aktualnie negocjowane są umowy na wydanie trzech tytułów.
"Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Grupą PlayWay przy sprawdzaniu potencjału sprzedażowego, testowaniu gier przez Playway Testing Center oraz wsparciu w zakresie marketingu, wydawnictwa, sprzedaży i kontaktów międzynarodowych" - dodał Karbowski.
W ramach strategicznych założeń spółka zakłada maksymalizację swoich aktywów w oparciu o zyski pochodzące z już wydanych produkcji. Wśród najważniejszych wskazuje tytuły takie jak "Hard West", "Phantom Doctrine" oraz aktywa dotyczące preprodukowanych gier. CFG maksymalizując zyski z wydanych produkcji, zamierza tworzyć w oparciu o wymienione IP kolejne wersje na inne platformy, w tym Nintendo Switch, szeroko rozumiany Mobile, gry planszowe, konsole itd. Może także dążyć do odsprzedania niektórych aktywów, jeżeli będzie to opłacalne ekonomicznie, wskazano również.
Do marca 2022 r. spółka zakłada także całkowitą spłatę zaciągniętych pożyczek.
"Negocjujemy zmianę umowy pożyczkowej, w której zobowiązujemy się spłacić zobowiązania o łącznej wartości 3 mln zł. Tym samym saldo pożyczek pozostanie na koniec 2021 roku na poziomie 2,6 mln zł. Ostateczny termin spłaty przypada na koniec marca 2022 roku. Nie wykluczamy jednak wcześniejszej spłaty zaciągniętych zobowiązań" - podkreślił prezes CFG.
Zarząd zaznacza, że saldo dostępnych środków pieniężnych w CFG po spłacie pożyczki będzie wynosiło około 2,8 mln zł i w całości zabezpiecza finansowanie działalności operacyjnej, uwzględniając wszystkie bieżące projekty oraz planowane nowe projekty do końca 2021 roku.
CreativeForge Games (CFG) to wchodzące w skład grupy kapitałowej PlayWay studio developerskie tworzące własne gry na komputery PC i konsole. Spółka została założona w 2011 roku. Jest notowana na NewConnect od maja 2018 r.
(ISBnews)