"Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa (OIGD) poprosiła Ministerstwo Finansów o umorzenie postępowań dotyczących rozliczania VAT na utrzymanie dróg oraz niewszczynanie nowych. Po niedawnej wygranej z fiskusem przez firmę Saferoad Grawil izba nie widzi powodu kontynuowania kontroli i naliczania podatkowych kar w umowach kwestionowanych obecnie przez urzędy skarbowe. Ministerstwo Finansów odmawia i radzi wykonawcom dochodzić roszczeń w sądzie" - pisze gazeta.

Według "PB" przed firmami są wieloletnie sądowe batalie, a sądy może zalać lawina pozwów.

Jak podaje dziennik, przed laty firmy zawierały kilkuletnie kontrakty na utrzymywanie dróg m.in. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w których stosowano 8- i 23-procentową stawkę VAT w zależności od rodzaju robót. Taki system rozliczeń był zgodny z indywidualnymi interpretacjami podatkowymi wydawanymi przez skarbówkę.

"Jednak w 2014 roku Ministerstwo Finansów opracowało jednolitą wykładnię, uznając, że wieloletnie umowy dotyczą robót kompleksowych i należy płacić od nich 23 proc. VAT. Mimo to GDDKiA nadal podpisywała z wykonawcami umowy zawierające kosztorysy z dwiema stawkami. Jeśli w przetargach firmy składały oferty tylko ze stawką 23 proc., były one odrzucane" - czytamy w "PB".(PAP)