Adamczyk w poniedziałek w Stalowej Woli wziął udział w uroczystym podpisaniu umowy na dofinansowanie dwóch miejskich inwestycji komunikacyjnych z FDS w kwocie ponad 20,1 mln zł.

Minister podkreślił, że Stalowa Wola jest „dynamicznie zarządzana i dynamicznie się rozwija”. „Uwadze władz nie umykają problemy infrastrukturalne i komunikacyjne” – dodał.

Zdaniem Adamczyka poniedziałkowa uroczystość jest dowodem, że „rząd dotrzymuje obietnic”. Przypomniał, że kiedy był ogłaszany Fundusz Dróg Samorządowych „wielu oponentów” mówiło, że jest to nierealny program. „Wszyscy, którzy tak mówili głęboko się mylili. Dotrzymujemy słowa” – powiedział.

Minister zaznaczył, że jednym z głównych celów rządu PiS jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym. Wśród działań podjętych przez rząd Adamczyk wymienił m.in. przywracanie połączeń autobusowych. „Cieszę się, że możemy realizować tę walkę z wykluczeniem komunikacyjnym poprzez Fundusz Dróg Samorządowych, który spowodował, że się tutaj dzisiaj spotykamy” – mówił.

Adamczyk przypomniał, że w najbliższych 10 latach wydanych zostanie w ramach FDS 36 mld zł.

„Ta kwota, w połączeniu z pieniędzmi samorządów, całkowicie zmieni sytuację na drogach gminnych i powiatowych. Te drogi będą bezpieczne i komfortowe. Te drogi pozwolą na to głębokie poczucie bezpieczeństwa wszystkich tych, którzy poruszają się do szkoły czy do pracy. Te drogi muszą być bezpiecznym i dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych właśnie takie będą” – obiecał szef resortu infrastruktury.

W ocenie ministra FDS pokazuje, że „Polska jest jedna”. Podkreślił, że wszystkie samorządu w kraju korzystają z tego programu. „Nie dzielimy Polski, tak jak to dawniej bywało, na Polskę A, B, C” – powiedział Adamczyk.

Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber zaznaczył, że FDS jest narzędziem, które jest wykorzystywane m.in. do budowy bardzo ambitnych rozwiązań komunikacyjnych, takich jak w Stalowej Woli.

Weber przypomniał, że odbyły się już dwa nabory w ramach FDS, w których rozdysponowano 6 mld zł. „Tyle pieniędzy trafi do polskich gmin, powiatów, miast po to, aby wspólnymi siłami modernizować lokalne drogi, ale też po to, aby tak jak w przypadku Stalowej Woli budować nowe ciągi komunikacyjne, które będą usprawniały komunikację wewnątrzmiejską” – powiedział wiceminister.

Samorząd Stalowej Woli otrzyma w sumie ponad 20,1 mln zł. Z tej kwoty niemal 17 mln zł przeznaczone zostanie na budowę nowego odcinka ul. 11 listopada. Fragment ten połączy ul. Okulickiego z ul. Przemysłową i przebiegać będzie pod torami.

Pozostała kwota ponad 3 mln zł przeznaczona będzie na budowę łącznika do powstającej obecnie obwodnicy miasta.

Fundusz Dróg Samorządowych został powołany w 2018 r. w celu dofinansowania budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych. Źródła finansowania FDS to wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacje z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa. (PAP)

autor: Wojciech Huk