Elektrotim liczy na dodatni wynik operacyjny i netto na koniec 2019 r.Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Elektrotim liczy na uzyskanie dodatniego wyniku operacyjnego i netto na koniec roku i widzi szansę na bardzo dobre wyniki w przyszłym roku, poinformował prezes Andrzej Diakun.

"Mam nadzieję, że na koniec roku pokażemy wyniki dodatnie na wszystkich poziomach - wynik na sprzedaży, operacyjny i netto - na poziomie skonsolidowanym, ale też jednostkowym" - powiedział Diakun podczas konferencji prasowej.

Poziom przychodów wynikający z zapisów strategii jest - jego zdaniem - niezagrożony.

"Nie mamy kłopotów z przychodami, z zamówieniami i ze stopą marży w pozyskanych zamówieniach" - dodał prezes.

Wyjaśnił, że dotychczasowe straty na poziomie operacyjnym i netto wynikają z realizacji kontraktów z lat 2016 i 2017, co do których grupa nie mogła zastosować waloryzacji. Realizacja większości tych kontraktów jest już zakończona.

Z kolei w obecnie pozyskanych kontraktach marże uwzględniają zmiany kosztu robocizny, usług obcych i cen materiałów do produkcji.

Backlog grupy kapitałowej wynosi 325 mln zł według stanu na 1 września, a w tym miesiącu do pozyskania jest jeszcze 32 mln zł z dwóch kontraktów.

"Jest szansa, że wyniki przyszłego roku będą bardzo dobre, pod warunkiem, że nic złego nie wydarzy się w polskiej gospodarce" - wskazał także Diakun.

Elektrotim odnotował 13,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2019 r. wobec 6,66 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 13,31 mln zł wobec 6,15 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 122,48 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 112,95 mln zł rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2018 r. miał 310,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)