Zielony Zwrot Taurona, to przykład działań, dzięki którym firma może napędzać swój wzrost i wartość, korzystając z czystej energii. Nowe kierunki jednocześnie przecierają szlaki dla całego sektora elektroenergetycznego. Dlatego Tauron inwestuje duże środki w farmy wiatrowe, fotowoltaikę i elektromobilność.

Tauron kojarzy się z kolorem magenta. W ostatnim czasie nasza organizacja wyraźnie zazielenia się, bo takie są barwy strategii na najbliższe lata. Postawiliśmy sobie ważny cel: przestawić Tauron na nisko i zeroemisyjne tory do 2030 roku. Jako jeden z liderów rynku, mający swoją mocną pozycję zarówno na poziomie produkcji, jak i dystrybucji energii w Polsce, chcemy być w czołówce zmian.

Nasz program inwestycyjny, liczony w setkach milionów złotych, ma więc nie tylko napędzić transformację Tauronu, ale też zbudować firmę stabilną, nowoczesną, odpowiedzialną społecznie. Chcemy, by była to organizacja multi-utility. Nasze ambicje sięgają dużo dalej – to Tauron ma być firmą, która nadaje tempo zmianom związanym z produkcją i konsumpcją energii w polskim przemyśle czy w transporcie. Zawiesiliśmy sobie poprzeczkę wysoko: właśnie uzupełniliśmy strategię grupy na lata 2016–2025 i tym samym zwiększyliśmy do ponad 65 proc. docelowy udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym. Stawiając na czystą energię w długim terminie, dorównujemy kroku globalnym liderom.

Rola inicjatora wielkich, infrastrukturalnych inicjatyw modernizujących oblicze biało-czerwonej gospodarki oznacza jednoczesny rozwój w kilku kluczowych obszarach. Dlatego też do 2025 roku planujemy zrealizować inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW) oraz w fotowoltaiczne (kolejne 300 MW). Do tej układanki dołożymy także nasze zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych oraz zastąpienie wyeksploatowanych bloków przez oddanie do użytku, budowanego kosztem ponad 6 mld zł i spełniającego najostrzejsze normy z zakresu ochrony środowiska nowoczesnego bloku w Jaworznie. Ta ostatnia inwestycja zapewni energię dla 2,5 mln gospodarstw domowych.

Na tym nie kończy się rola Tauronu w Jaworznie – to właśnie tam, na terenach poprzemysłowych, zbudujemy też pierwszą z pięciu naszych farm fotowoltaicznych. Fotowoltaika pozostaje w centrum naszych zainteresowań, przyłączyliśmy już do sieci energetycznej ponad 25 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 215 MW. Ten rok bije jednak wszelkie rekordy, pokazując, że Polacy rozumieją korzyści płynące z wykorzystania czystej energii. Tym samym Tauron Dystrybucja w pierwszym półroczu 2019 r. przyłączył do sieci energetycznej 8,7 tys. odnawialnych źródeł energii o mocy ponad 108 MW. To prawie trzy razy więcej niż w analogicznym okresie roku 2018. W mojej ocenie fotowoltaiczny boom dopiero przed nami. Nie omieszkamy go wspierać, posiłkując się m.in. ekosystemem polskich start-upów.

Z kwartału na kwartał coraz więcej młodych, innowacyjnych firm włączanych jest w krwiobieg Tauronu. To nie przypadek: budowę naszych biznesów przyszłości rozpoczęliśmy na solidnych fundamentach. Stworzyliśmy programy scoutingowe i badawczo-rozwojowe oraz powołaliśmy, we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju, fundusz corporate venture capital EEC Magenta.

Obecnie, w ramach realizowanej wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych inicjatywy GovTech, szukamy innowacyjnych rozwiązań pozwalających na stworzenie systemu i aplikacji oceniającej – na podstawie prostych danych – możliwość i potencjał finansowy instalacji fotowoltaicznej. Grając w zielone, posiłkujemy się także sztuczną inteligencją. AI wkrótce ma pomóc w automatycznym wykrywaniu usterek, występujących w napowietrznych liniach energetycznych, na podstawie informacji i obrazu otrzymanych podczas oblotów linii za pomocą drona. Pierwsze testy już za nami.

Chrzest bojowy mają już także za sobą nasze projekty ze sfery elektromobilności. Docelowo mamy ambicję budować szkielety architektury smart city, miasta napędzanego czystą energią. Nasze oparte na elektrycznych pojazdach usługi carsharingowe w Katowicach już wpisały się w krajobraz miasta. Zieloną zachętą dla niezdecydowanych na pojazdy elektryczne będzie również nasza sieć ponad 150 stacji ładowania aut elektrycznych. Ma ona być gotowa do końca przyszłego roku. Tu widzimy również początek nowego, perspektywicznego projektu biznesowego Tauronu. W naszej ofercie znajdzie się usługa projektowania i budowy stacji ładowania, a także zarządzanie infrastrukturą ładowania oraz systemami płatniczymi. Za tymi wszystkim projektami idzie pewność co do tego, że transformacja w stronę czystej energii to kwestia „tu i teraz”. Gdy chodzi o ograniczenia emisji CO2 i poprawę komfortu życia Polaków, nie uznajemy kompromisów.

Partner dodatku: