Polska i Słowacja wyrażają zaniepokojenie działaniami Rosji na Ukrainie i będą udzielać wsparcia reformom prowadzonym przez władze Ukrainy - mówił minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz po spotkaniu z szefem MSZ Słowacji Miroslavem Lajczakiem.

Czaputowicz podkreślał na konferencji prasowej, że Polska i Słowacja wypracowały stabilną podstawę dla wielowymiarowej współpracy. Przypominał w tym kontekście o regularnych spotkaniach na szczeblu prezydenckim oraz rządowym.

Szef polskiego MSZ zaznaczył, że poza współpracą polityczną solidnym fundamentem dwustronnych relacji jest współpraca gospodarcza oraz samorządowa. Przywoływał wspólne projekty, w tym połączenia transportowe takie jak droga Via Carpatia czy polsko-słowacki interkonektor gazowy. Poinformował, że w minionym roku wzajemna wymaniana handlowa wyniosła blisko 10 mld euro.

Reklama

Czaputowicz zaznaczył, że Polska i Słowacja podobnie patrzą na współpracę w UE w ramach Grupy Wyszehradzkiej i podkreślają potrzebę utrzymania solidarności i wypracowania podobnego spojrzenia na kluczowe kwestie z bieżącej agendy UE, w tym polityki migracyjnej czy Wieloletnich Ram Finansowych. "Liczymy na dobrą i konstruktywną współpracę z nowym składem Komisji Europejskiej" - powiedział.

Poinformował, że w poniedziałek wraz z Lajczakiem wziął udział w Spotkaniu Przeglądowym Wymiaru Ludzkiego OBWE (jak w nomenklaturze Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nazywane są zagadnienia związane z prawami człowieka i demokracją) - Słowacja pełni obecnie przewodnictwo w OBWE. Dodał, że rozmowa dotyczyła także prezydencji słowackiej w OBWE i polskiej w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Szef MSZ wśród tematów rozmów z Lajczakiem wymienił także konflikt rosyjsko-ukraiński. "Ta sytuacja jest takim papierkiem lakmusowym dla OBWE. Wyraziliśmy zaniepokojenie działaniami Rosji na Ukrainie" - powiedział Czaputowicz. "Podzielamy pozytywną ocenę prezydenta Zełenskiego, rządu Ukrainy. Umówiliśmy się, że oba nasze kraje będą udzielać wsparcia reformom prowadzonym przez władze Ukrainy" - dodał.

Lajczak podkreślał przyjazne stosunki polsko-słowackie i rolę współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

W kontekście prac OBWE szef słowackiego MSZ zgodził się ze słowami Czaputowicza dotyczącymi działań Rosji na Ukrainie oraz wsparcia dla reform władz ukraińskich.

Lajczak podkreślił, że rozmawiał z szefem MSZ także o inicjatywie Polski i Stanów Zjednoczonych - tzw. procesie warszawskim (zapoczątkowanym w lutym w Warszawie na zorganizowanej wraz z USA konferencji bliskowschodniej). "Bardzo się cieszymy, że ta inicjatywa powstała i mam nadzieję, że to się przyczyni do poprawy sytuacji bezpieczeństwa" - mówił.

Szef MSZ Słowacji odniósł się także do bieżącej sytuacji w UE i kształtowania się nowej Komisji Europejskiej.

"Gratulujemy, że Polska uzyskała bardzo duże portfolio, jeśli chodzi o rolnictwo. Mamy pewne oczekiwania i na pewno będziemy wspólnie działać i wspólnie mówić o tych tematach, które są istotne dla naszych obywateli" - podkreślił Lajczak.

>>> Czytaj też: Gazprom nie zwiększa dostaw przez Ukrainę w miejsce OPAL