Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Global Cosmed odnotował 1,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,90 mln zł straty rok wcześniej,

Zysk operacyjny wyniósł 2,30 mln zł wobec 0,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,63 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 72,04 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. spółka osiągnęła 27 tys. zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2,14 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach wysokości 150,29 mln zł wobec 142,68 mln zł rok wcześniej.

Grupa osiągnęła w pierwszym półroczu 2019 niewielki skonsolidowany zysk netto, który wyniósł 27 tys. zł. Stanowi to jednakże poprawę o ponad 2 mln zł w porównaniu do pierwszej połowy 2018. Wynika ona z pięcioprocentowego wzrostu przychodów oraz utrzymywania dyscypliny kosztowej. EBITDA wyniosła 8,4 mln, co pozwala oczekiwać realizacji rocznej prognozy, którą zarząd określił na 14 mln zł. Wraz z poprawą wyników finansowych, spółka przyśpiesza rozwój strategicznych marek, tj. Bobini, Kret, Apart Natural i Sofin, podała spółka w osobnym komunikacie.

"Jesteśmy zadowoleni z wyników pierwszego półrocza, które okazały się trochę lepsze od naszych oczekiwań. Konsekwentnie realizowana strategia przynosi zamierzone efekty. Poprawiliśmy wyniki zarówno w segmencie brandów jak i marek prywatnych. Utrzymująca się stabilizacja na rynku surowców pozwala z optymizmem patrzeć na dalszą część tego roku. Niemniej jednak, z uwagą obserwujemy przyśpieszającą inflację w Polsce oraz podwyższoną zmienność na rynku walutowym, które mogą zacząć negatywnie oddziaływać na rynek. Chcemy więcej inwestować w swoje marki zarówno w Polsce jak i zagranicą" - powiedziała wiceprezes Global Cosmed, Magdalena Mielimonka, cytowana w osobnym komunikacie.

"Planujemy wprowadzenie nowości, o których poinformujemy do końca tego roku. Niezmiennie, ogromną szansę dostrzegamy w rozwoju marki Bobini w Azji, gdzie zrealizowaliśmy kolejne zamówienia i budujemy świadomość naszych produktów. Niewątpliwie dużym wsparciem w rozwoju marek własnych będą nowi menedżerowie, którzy dołączyli we wrześniu do Global Cosmed Group, dystrybutora produktów brandowych. Pan Michał Czajka objął funkcję dyrektora zarządzającego w randze członka zarządu zaś Pani Agnieszka Filek - dyrektora marketingu. Oboje posiadają kilkunastoletnie doświadczenie na rynku FMCG" - dodała Mielimonka

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 180 tys. zł wobec 2,04 mln zł straty rok wcześniej.

Wcześniej, na początku września spółka podała, że miała wstępnie 8,4 mln zł skonsolidowanej EBITDA oraz 150,3 mln zł skonsolidowanych przychodów w I połowie 2019 roku.

Oferta grupy kapitałowej Global Cosmed obejmuje produkty brandowe tworzone przez Global Cosmed Group SA oraz marki prywatne wyprodukowane na potrzeby klientów przez Global Cosmed. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)