Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza AC S.A. powołała Anatola Timoszuka na stanowisko prezesa, a obecną prezes Katarzynę Rutkowską na stanowisko wiceprezesa ds. finansów i rozwoju od 1 października 2019 r., podała spółka.

W osobnych komunikatach poinformowano, że Anatol Timoszuk - wiceprzewodniczący rady nadzorczej AC S.A. - złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej ze skutkiem na 30 września 2019 r. Ponadto rada nadzorcza AC S.A. dokonała zmiany stanowiska Katarzyny Rutkowskiej w zarządzie AC S.A. w ten sposób, że począwszy od 1 października 2019 r. będzie ona pełnić funkcję wiceprezesa ds. finansów i rozwoju. Do 30 września 2019 r. Katarzyna Rutkowska będzie pełnić funkcję prezesa zarządu.

Jednocześnie rada nadzorcza na posiedzeniu zmieniła liczebność członków zarządu AC S.A. obecnej kadencji do 3 osób.

Z dniem 1 października 2019 r. liczba osób wchodzących w skład rady nadzorczej spółki zmniejszy się do czterech. Spółka informuje, iż podejmie niezbędne czynności celem uzupełnienia składu organu nadzorczego spółki, wskazano także.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)