W raporcie podano, że perspektywy polskiego systemu bankowego pozostają stabilne dzięki silnemu wzrostowi gospodarczemu oraz rosnącym wynagrodzeniom, które pomagają utrzymać popyt na produkty bankowe i wspierają jakość portfela kredytowego. Dodano, że polskie banki utrzymują solidną, opartą na depozytach, strukturę finansowania oraz duże bufory płynności.

"Niski poziom zadłużenia sektora prywatnego będzie sprzyjać wzrostowi akcji kredytowej, a jakość portfela kredytowego nieznacznie się poprawi, ponieważ silna gospodarka i wzrost płac zwiększają zdolność kredytową kredytobiorców" - powiedziała analityk Moody's, Melina Skouridou, cytowana w komunikacie.

Moody's spodziewa się, że rentowność będzie umiarkowana i zasadniczo stabilna, a wzrost biznesu i nieco niższe potrzeby w zakresie rezerw na straty kredytowe zostaną zrównoważone przez utrzymujące się niskie stopy procentowe i silną konkurencję.

"Jednak rosnące ryzyko prawne związane z dużymi wolumenami hipotecznych kredytów we frankach szwajcarskich może zaszkodzić rentowności w przyszłości" - dodano.

Moody's oczekuje, że banki utrzymają wysoką jakość bazy kapitałowej, a zrównoważony wzrost aktywów będzie bilansowany przez zatrzymywanie części zysków.

"Wypłaty dywidend powinny pozostać umiarkowane" - oceniono w raporcie.

>>> Czytaj też: Biedny jak Szwajcar. Co to znaczy być ubogim w kraju Helwetów?