ZE PAK: KE zamknęła postępowanie dot. budowy odkrywki 'Tomisławice'


Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zakończyła postępowanie dotyczące budowy i eksploatacji odkrywki węgla brunatnego "Tomisławice", należącej do PAK KWB Konin - spółki należącej do grupy kapitałowej ZE PAK, podała spółka.
"11 kwietnia 2019 roku zamknięte zostało postępowanie Komisji Europejskiej (KE) przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (UE) w sprawie uchybienia dot. ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (naruszenie nr. 2008/4796) w związku z budową i eksploatacją odkrywki węgla brunatnego 'Tomisławice' przez PAK KWB Konin. Postępowanie zostało zamknięte na podstawie wykładni dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach C 117/03 Dragaggi oraz C244/05 Bund Naturschutz" - czytamy w komunikacie.
Pozytywną dla spółki informację o zakończeniu postępowania przekazał spółce dyrektor departamentu zarządzania środowiskiem Ministerstwa Środowiska, zawiadamiając, że Komisja Europejska zaakceptowała wyjaśnienia strony polskiej w tej sprawie, dodano.
Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,3 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)