Odsetek firm zwiększających zatrudnienie spadł o 1,2 pkt proc. rok do roku do 24,4 proc. w III kw. 2019 r., wynika z raportu "Barometr Rynku Pracy XII" przygotowanego na zlecenie Work Service. W porównaniu do ostatniej edycji badania z I kw. 2019 roku zwiększyły się plany zatrudnienia pracowników o 8 pkt proc.

"Rekrutację pracowników planuje niemal 40 proc. firm. Celem rekrutacji ma być przede wszystkim zwiększenie zatrudnienia (w niemal 1/4 badanych firm), rzadziej - utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia. Rekrutację planują głównie duże firmy i to zarówno w celu utrzymania, jak i zwiększenia zatrudnienia" - czytamy w raporcie.

W badaniu wskazano, że ok. 56 proc. firm deklaruje problemy ze znalezieniem pracowników, najczęściej niższego szczebla (to wzrost o 8,4 pkt proc. w porównaniu do I kw. 2019 r.). Aż 73 proc. dużych firm doświadczyło trudności związanych z rekrutacją pracowników, w tym 31 proc. z rekrutacją na stanowiska niższego i 25 proc. średniego szczebla głównie w sektorze produkcji przemysłowej.

"Bardzo niskie bezrobocie, malejąca liczba ludności, niedopasowanie kompetencji, rotacja i wysokie oczekiwania płacowe sprawiają, że wciąż będzie trudno o pracowników. Pracodawcy szukają jednak rozwiązań - 41 proc. współpracuje z agencjami pracy, ponad 22 proc. automatyzuje wybrane procesy, ponad 15 proc. zatrudnia pracowników z Ukrainy natomiast 18 proc. firm decyduje się w większym stopniu na zatrudnienie pracowników w wieku emerytalnym i emerytów. Wykorzystywanie potencjału i dostępności pracowników 55+ to kierunek, który w większym stopniu powinny obrać przedsiębiorstwa w Polsce" - powiedziała prezes Work Service Iwona Szmitkowska, cytowana w komunikacie.

>>> Czytaj też: Na polskim rynku pracy w 2020 r. zabraknie nawet 1 mln osób. Wyjedzie 0,5 mln Ukraińców

Badanie wykazało, że większość firm planujących rekrutację będzie poszukiwała pracowników niższego szczebla (68,6 proc.) oraz średniego (39,2 proc.). Zainteresowanie zatrudnieniem pracowników niższego szczebla wzrosło w porównaniu do I kw. o 12 pkt proc., podano także.

Zwiększenie wynagrodzenia planuje 20,7 proc. firm w III kw. 2019 roku i w ujęciu rocznym obserwowany jest wzrost wobec 15,6 proc. w III kw. 2018 roku. Wobec poprzedniego badania obserwowany jest spadek płac wobec zanotowanych 26,8 proc. w I kw. 2019 roku.

"Co piąta firma planuje zwiększenie poziomu wynagrodzeń w trakcie zbliżającego się kwartału. Podwyżkę płac planuje 24,6 proc. firm z branży usługowej, 22,9 proc. produkcyjnej, 21 proc. handlowej i niecałe 18 proc. firm z sektora publicznego. Niemal 3/4 firm planuje utrzymać obecny poziom wynagrodzeń. Zaledwie 1,5 proc. firm planuje redukcję wynagrodzeń" - czytamy w raporcie.

Dane prezentowane w ramach "Barometru Rynku Pracy XII" zostały przygotowane i opracowane na próbie pracodawców (N=300) po 100 wywiadów dla firm małych, średnich i dużych. Badanie zrealizowano na próbie pracowników N=501 dobranej z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków (18+ lat) syndykatowego badania Kartezjusz.Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI Ad hoc w okresie 29.06-31.07.2019 r.

>>> Czytaj też: Broniarz: Jak premier wyobraża sobie pracę nauczycieli za mniej niż płaca minimalna?