Decyzja GIF dotyczy produktu leczniczego Symbella o numerze serii A3327 i dacie ważności 08.2020. Podmiotem odpowiedzialnym jest Symphar Sp. z o.o. w Warszawie.

GIF podał, że do Inspektoratu wpłynęły wyniki badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Leków, które potwierdziły, że produkt w zakresie przebadanych parametrów nie spełnia wymagań specyfikacji dla zawartości etynyloestradiolu uwolnionego w ciągu 15 minut.

Lek Symbella jest hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl