Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze R22 zdecydowali o wypłacie 4,23 mln zł dywidendy, czyli 0,3 zł dywidendy na akcję, z zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wysokości 11,6 mln zł, wypracowanego w roku obrotowym, zakończonym 30 czerwca br., podała spółka.
Stopa dywidendy, według kursu zamknięcia z 7 października, wynosi 1,52%, a stopa wypłaty dywidendy wyniesie 36,6% (względem skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej). Zgodnie z przyjętą miesiąc temu polityką dywidendową, spółka będzie wypłacać akcjonariuszom co najmniej 30% zysku. Jednocześnie wartość dywidendy na jedną akcję ma systematycznie rosnąć, podano.
"Już w okresie IPO zapowiadaliśmy chęć dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. W minionym roku wypracowaliśmy rekordowe wyniki, co pozwala nam realizować ten cel zarówno poprzez skup akcji własnych, jak i wypłatę dywidendy. Chcemy, aby w ujęciu nominalnym, wartość dywidendy systematycznie rosła każdego roku" - powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.
Przegłosowana przez akcjonariuszy dywidenda jest pierwszą w historii R22. Dzień dywidendy został ustalony na 15 października, a dzień wypłaty dywidendy na 22 października. Wcześniej, na przełomie czerwca i lipca spółka przeprowadziła skup akcji własnych o wartości 2 mln zł. W jego ramach R22 skupiło 80 tys. akcji własnych, przypomniano.
W roku obrotowym 2018/2019, zakończonym 30 czerwca br. zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 11,6 mln zł i było o 70% wyższy niż rok wcześniej.
Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.
(ISBnews)