S&P Global Ratings będzie monitorować, czy po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczące kredytów indeksowanych do waluty obcej polskie sądy zaczną orzekać na korzyść kredytobiorców, a jeśli tak, to czy te orzeczenia prowadzą do znacznego wzrostu rezerw banków, podała agencja.

"Będziemy również monitorować, jakie będzie potencjalne obciążenie kosztami i stopień, w jakim wpłyną one na system bankowy"- czytamy w materiale.

Według agencji, istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko dla polskiego systemu bankowego byłoby składanie indywidualnych wniosków do Sądu Najwyższego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i tworzenie precedensów w sektorze.

Koszt konwersji oszacowany dla banków na 20-60 mld zł stanowi wyraźne ukryte ryzyko dla całego sektora.

"Uważamy, że stanowi to uzupełnienie istniejących zagrożeń, co może osłabić rentowność sektora. Istniejące zagrożenia obejmują m.in. podatek bankowy niezwiązany z wynikami, a wysokością aktywów, który już uwzględniamy wśród czynników wpływających negatywnie na sektor bankowy" - czytamy także.

Reklama

>>> Czytaj też: Po wyroku TSUE firmy odszkodowawcze chcą zarobić na frankowiczach. Nawet 80 tys. zł