Rząd przyjął uchwałę ws. polityki na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa


Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu "Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce" (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.), przedłożoną przez ministra zdrowia, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).
Cele "Polityki Wieloletniej Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce" to:
- zwiększenie liczby studentów oraz poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo;
- zmiany w systemie kształcenia podyplomowego;
- poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych;
- wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej zawodu wspomagającego pracę pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem;
- określenie ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia;
- określenie faktycznej liczby pielęgniarek i liczby położnych w systemie ochrony zdrowia, wraz z określeniem docelowych wskaźników na 1 tys. mieszkańców;
- wypracowanie przepisów dotyczących liczby oraz kwalifikacji pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń;
- wypracowanie mechanizmów motywujących podmioty lecznicze, posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, do określenia minimalnych norm zatrudniania;
- rozwój badań naukowych w pielęgniarstwie.
CIR podało, że środki finansowe przewidziane na realizację planowanych działań będą pochodzić z: budżetu państwa; Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w 2019 r.); Funduszu Pracy (w 2020 r.); środków innych jednostek sektora finansów publicznych; środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
(ISBnews)