KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Sygnity dot. akcji serii Z i AA


Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Sygnity w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii Z oraz akcji serii AA, podał regulator. Firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.
W sierpniu br. Sygnity w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zawarł z 17 akcjonariuszami umowy objęcia 3 703 705 akcji na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 2,7 zł za 1 akcję, o łącznej cenie emisyjnej 10 mln zł.
We wrześniu 2017 r. akcjonariusze zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 20 mln akcji serii AA. W listopadzie ub. roku Sygnity zawarło z inwestorami umowy objęcia 7,5 mln akcji serii AA, po 2,3 zł za sztukę, tj. łącznie na kwotę 17,25 mln zł.
Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.
(ISBnews)