Infoscan ma umowę z Giromed dot. badań z użyciem MED Recorder w Hiszpanii


Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Infoscan podpisał z Giromed Institute S.L.P. umowę, na mocy której Giromed zobowiązał się do prowadzenia badań diagnostycznych pacjentów na terytorium Hiszpanii z wykorzystaniem urządzenia MED Recorder, zaś spółka zobowiązała się do użyczenia urządzenia oraz udzielenia licencji na oprogramowanie Osascan, podał Infoscan.
W pierwszym roku obowiązywania umowy Giromed zobowiązał się do wynajęcia 10 urządzeń oraz do wykonania minimum 52 badań każdym z nich.
"Spółka otrzyma depozyt za każde użyczone urządzenie w wysokości 725 euro, wynagrodzenie za każde wykonane przez Giromed badanie w kwocie 20 euro, a także za udzielenie rocznej licencji dostępowej do systemu Osascan w kwocie 180 euro za jedno urządzenie. W przypadku gdy łączna kwota przychodów spółki z tytułu wynagrodzenia uzyskanego za przeprowadzone przez Giromed badania wyniesie 1450 euro na jedno urządzenie lub gdy umowa zostanie rozwiązana przed upływem czasu na jaki została zawarta, depozyt zostanie zwrócony Giromed" - czytamy w komunikacie.
Spółka udzieliła Giromed nieprzenaszalnej, niewyłącznej, odpłatnej licencji na używanie oprogramowania Osascan na terytorium Hiszpanii, podano także.
"Umowa została zawarta na okres pięciu lat, z możliwością automatycznego przedłużenia o kolejny rok, w przypadku gdy strony w terminie trzech miesięcy przed upływem okresu obowiązywania umowy nie złożą oświadczenia o nieprzedłużeniu umowy" - czytamy dalej.
Jednocześnie, spółka i Giromed ustaliły, że w ramach łączącego je listu intencyjnego przystępują do analizy możliwości rozpoczęcia współpracy w zakresie dystrybucji technologii diagnostyki bezdechu sennego za pomocą urządzenia oraz podejmowania działań prowadzących do sprzedaży urządzenia na terenie Meksyku, podsumowano.
Pod koniec kwietnia br. Infoscan podpisał list intencyjny z Giromed Institue S.L.P. w kwestii podjęcia współpracy w zakresie dystrybucji technologii diagnostyki bezdechu sennego za pomocą urządzenia MED Recorder oraz podejmowania działań prowadzących do sprzedaży urządzenia na terenie Hiszpanii.
Giromed Institute S.L.P to podmiot, który zajmuje się dystrybucją specjalistycznych urządzeń medycznych oraz diagnostycznych dla szpitali na terenie Hiszpanii.
Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.
(ISBnews)