"Kwoty finansowania udzielonego przez grupę w ub.r. były nieco niższe niż w poprzednich latach ze względu na niepewności związane z Brexitem, które sprawiły, że podchodziliśmy ostrożniej do finansowania części projektów. Myślę, że w tym roku kwota ta w przypadku całej grupy będzie nieco wyższa. Nie mamy limitów dla poszczególnych krajów, więc w pewnym stopniu jesteśmy uzależnieni od jakości projektów do finansowania. Jeśli chodzi o samo EBI, czyli o bank, prawdopodobnie osiągniemy w tym roku blisko 4,5 mld euro finansowania, do tego należy doliczyć pożyczki w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Łącznie jako grupa powinniśmy więc nieco przekroczyć 5 mld euro" - powiedział Laloux w rozmowie z ISBnews.

Podkreślił, że w przypadku Polski - która zajmuje 5. miejsce w UE pod względem wielkości finansowania otrzymywanego z Grupy EBI - roczne kwoty pożyczek i kredytów wahały się przeważnie w granicach 4-5 mld euro.

W 2018 r. Grupa EBI udzieliła Polsce finansowania w wysokości 4,8 mld euro, w tym 3,74 mld euro z samego EBI, a 1,04 mld euro z EFI.

"Nasze portfolio projektów w znacznym stopniu skoncentrowane jest w Polsce na projektach infrastrukturalnych i one pozostaną w centrum uwagi. Mamy też znaczącą liczbę partnerstw z bankami w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Trzeci obszar naszej działalności, mniejszy niż dwa wymienione wcześniej, to wsparcie dla sektora prywatnego w zakresie ochrony środowiska i innowacji. Główne obszary naszej działalności się nie zmienią, ale chcielibyśmy zachęcić do współpracy więcej prywatnych firm" - dodał dyrektor generalny.

Reklama

Laloux podkreślił, że w Polsce udział środków przeznaczanych na projekty związane z ochroną klimatu jest "nieco powyżej średniej" dla EBI, wynoszącej ok. 25% (bank chce przeznaczać 50% środków na cele klimatyczne do 2025 r.).

"W Polsce udział takich projektów jest nieco powyżej średniej, ponieważ dotychczas udawało nam się łączyć duże projekty infrastrukturalne z działaniem na rzecz klimatu. Chodzi tu np. a projekty w zakresie transportu publicznego - tramwaje, metro, autobusy hybrydowe. To są inwestycje w infrastrukturę, które jednocześnie są pozytywne dla klimatu, ponieważ pozwalają zapobiegać emisji CO2" - podsumował dyrektor generalny.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.