Jak zaznaczyli badanie, adresowane do eksportujących firm przemysłowych wykazało, że zdecydowanie najważniejszym motywem prowadzenia działalności eksportowej jest rozszerzenie rynku zbytu - taka opinię podzieliło 70 proc. respondentów. Dalsze miejsca zajmują: zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych (28 proc. wskazań), dywersyfikacja rynku zbytu i wyższa rentowność sprzedaży na rynku zagranicznym niż krajowym (po 27 proc.) oraz reakcja na ofertę współpracy zgłoszoną przez firmę zagraniczną (25 proc.).

Jak przypomniało PIE, ze statystyki podmiotów gospodarczych i ich wyników finansowych w I półroczu 2019 r. opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) 9 października br. wynika, że z 44 676 jednostek (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób) sprzedaż na eksport prowadziło 16 397 jednostek, tj. 36,7 proc. ich ogólnej liczby, czyli o 1,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.

Oceniono, że skłonność do podejmowania działalności eksportowej, jak i intensywność tej działalności "rosną wraz z wielkością przedsiębiorstwa". "O ile sprzedaż eksportową prowadziło w przybliżeniu co czwarte małe przedsiębiorstwo bez mikrofirm (27,2 proc. w I półroczu 2019 r.), o tyle w grupie przedsiębiorstw średnich eksporterem był niemal co drugi podmiot (48,7 proc.), a wśród dużych blisko 2/3 (65,8 proc.)" - dodano.

Eksperci PIE wskazali, że polscy eksporterzy w zbliżonej proporcji dzielili się na tych, dla których rynki zagraniczne były marginesowym rynkiem zbytu, dostarczającym do 10 proc. przychodów (było to 35,2 proc. ogółu eksporterów), na tych, którym eksport dostarczał od 10,1 proc. do 50 proc. przychodów (ich udział wynosił 30,8 proc.) oraz tych, którzy większość swoich przychodów czerpali z eksportu (34 proc). Dodano, że firm wyspecjalizowanych w działalności eksportowej, było najmniej wśród małych przedsiębiorstw eksportujących (stanowiły 29,7 proc.), nieco więcej wśród eksporterów średnich (34,4 proc.), a zdecydowanie najwięcej wśród dużych (46,5 proc.).

W "Tygodniku Gospodarczym PIE" podano także, że prowadzenie sprzedaży eksportowej w I półroczu 2019 r. na ogół korzystnie wpływało na rentowność przedsiębiorstw. "Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto wynosił 5 proc. w grupie eksporterów wobec 4,6 proc. dla ogółu podmiotów, a udział jednostek wykazujących zysk netto odpowiednio 76,8 proc. i 72,5 proc" - dodano.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.(PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz