"Przejmujemy rozpędzone ministerstwo i zapewniamy, że będziemy pędzić dalej" - zapewniła nowa minister. Zaznaczyła, że jednym z wyzwań, które stoją przed resortem jest kontynuacja Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, która ma zapewnić równomierny wzrost gospodarczy we wszystkich regionach kraju.

Pokreśliła też, że będzie walczyła o jak najlepsze wykorzystanie środków z obecnej unijnej perspektywy finansowej i o nowy budżet UE na lata 2021-2027.

"Chcemy, żeby uzyskane na nową perspektywę pieniądze były jak największe i jak najlepiej wykorzystane dla naszej ojczyzny" - wskazała. Dodała, że jednym z programów "szczególnie bliskich jej sercu" jest Dostępność Plus, który ma poprawić jakość życia seniorom i osobom z niepełnosprawnościami.

Minister zapewniła, że kierowany przez nią resort będzie kontynuował wszystkie dotychczasowe programy poza Mieszkaniem Plus, które - wraz z pionem budownictwa i zagospodarowania przestrzennego - zostanie przeniesione do Ministerstwa Rozwoju, kierowanym przez Jadwigę Emilewicz.

Do zadań resortu należy m.in. zarządzenie środkami z funduszy unijnych z budżetu Polityki Spójności.

Jarosińska-Jedynak od 29 listopada 2018 r. do 15 listopada 2019 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Zajmowała się między innymi wdrażaniem funduszy unijnych na innowacje (Program Inteligentny Rozwój), cyfryzację (Program Polska Cyfrowa) i kapitał ludzki (Program Wiedza Edukacja Rozwój). Do jej obowiązków należał też nadzór nad programem Dostępność Plus. Koordynowała realizację programów dofinansowanych z funduszy norweskich i szwajcarskich.

>>> Czytaj też: Prezydent powołał nowy rząd. Gabinet Morawieckiego zebrał się na pierwszym posiedzeniu