PBKM miał 5,37 mln zł zysku netto, 4,71 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 5,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 14,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,71 mln zł wobec 18,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,29 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 39,79 mln zł rok wcześniej.

"W trzecim kwartale 2019 roku grupa osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 48 285 tys. zł (co oznacza 21,34% wzrostu względem analogicznego okresu roku ubiegłego). W omawianym okresie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 8 562 tys. zł (spadek o 36,50% względem analogicznego okresu roku ubiegłego), a EBITDA 8 016 tys. zł (spadek o 59,14% względem III kwartału 2018 roku). W III kwartale 2019 roku grupa pozyskała 7 134 nowych umów wobec 5 724 w III kwartale 2018 roku, co stanowi wzrost o 24,6%" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 12,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 29,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 138,67 mln zł w porównaniu z 114,34 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 7,69 mln zł wobec 17 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)