Asseco Poland miało 78,5 mln zł zysku netto, 261,1 mln zł zysku EBIT w III kw.


Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Asseco Poland odnotowało 78,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 261,1 mln zł wobec 187,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 738,4 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 2 218,4 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 238,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 235,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7 729,3 mln zł w porównaniu z 6 678,3 mln zł rok wcześniej.
"Poziom rentowności w okresie dziewięciu miesięcy 2019 roku wzrósł na poziomie EBITDA oraz zysku operacyjnego w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o odpowiednio o 1,8 pkt proc. do 15,3% oraz o 0,8 pkt. proc. do 9,2%. Marża zysku netto była wyższa o 0,5 pkt proc. i w 3 kwartałach 2019 roku wynosiła 6,6%. Wyższy poziom rentowności na poziomie EBITDA wynika w dużej mierze z przyjęcia nowego standardu rachunkowości MSSF 16 z dniem 1 stycznia 2019 roku. [...] Poprawa marży operacyjnej widoczna była w segmentach Formula Systems i Asseco International, gdzie wzrosła ona odpowiednio o 2,1 pkt proc. do 7,2% i 1,7 pkt proc. do 11,8%" - czytamy w raporcie.
"Trzy kwartały 2019 roku w segmencie Asseco Poland znalazły się pod wpływem efektu wysokiej bazy wyników zanotowanych w tym samym okresie 2018 roku. Zeszłoroczne rezultaty ukształtowały się na nadzwyczaj wysokim poziomie, na co istotny wpływ miały ważne zmiany prawne związane z regulacjami w prawie polskim oraz unijnym. Istotnie zwiększona sprzedaż w tamtym okresie dotyczyła głównie sektora bankowego i związana była z wdrażaniem modyfikacji w systemach klientów w związku z wprowadzeniem regulacji takich jak RODO, STiR czy split payment. Dodatkowo przy tej okazji wielu klientów zdecydowało się na unowocześnienie swoich systemów" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 183 mln zł wobec 125,6 mln zł zysku rok wcześniej.
Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Spółka jest notowana na GPW od 1998 roku. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.
(ISBnews)