"Na Pomorzu mamy rekordowo niskie bezrobocie, ale są osoby, które z powodów życiowych lub osobistych długotrwale nie mają pracy. To właśnie im chcemy pomóc" – powiedział w środę marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Głównym celem drugiej edycji projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa" jest zwiększenie szans na zatrudnienie bezrobotnych z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum. Chodzi przede wszystkim o tych, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy - kobiety po 50. roku życia oraz osoby długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne.

W ramach programu przewidziano m.in. diagnozę umiejętności, predyspozycji, oczekiwań i problemów uczestników. Asystenci poprowadzą szkolenia zawodowe i warsztaty dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego bezrobotnego. Zorganizowane zostaną giełdy pracy, staże oraz pomoc w znalezieniu pracy. Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 320 mieszkańców powiatu sztumskiego i malborskiego.

Wartość projektu, który będzie realizowany do 2023 roku, to ok. 2,8 mln zł, a dofinansowanie Unii Europejskiej wyniesie ok. 2,7 mln zł. (PAP)

Autorka: Anna Machińska