Trakcja miała 45,75 mln zł straty netto, 45,45 mln zł straty EBIT w III kw. 2019Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI odnotowała 45,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 6,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 45,45 mln zł wobec 10,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 426,97 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 518,32 mln zł rok wcześniej.

"W okresie III kwartału 2019 roku Grupa Trakcja uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 426 970 tys. zł, które zmniejszyły się o 91 351 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2018. Koszt własny sprzedaży spadł o 34 001 tys. zł i wyniósł 457 385 tys. zł. Grupa za trzeci kwartał 2019 roku wypracowała stratę brutto ze sprzedaży, która wyniosła 30 415 tys. zł, co oznaczało wynik niższy o 57 350 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża zysku brutto ze sprzedaży wyniosła -7,1% w III kwartale 2019 roku, natomiast w analogicznym okresie roku 2018 osiągnęła poziom 5,2%. Spadek marży zysku brutto ze sprzedaży wynikał niemal w całości z sytuacji w jednostce dominującej grupy i był spowodowany następującymi czynnikami: rozliczaniem niskomarżowych kontraktów pozyskanych w trudniejszych dla ofertowania latach ubiegłych oraz znaczącą podwyżką kosztów produkcji; przedłużającym się procesem refinansowania działalności operacyjnej Spółki powodującym spadek rentowności na kontraktach budowlanych, a także wzrostem zaawansowania realizacji kontraktów (głównie kontraktów drogowych), na których zostały ujawnione spadki marż związane ze wcześniejszym wzrostem czynników kosztowych na kontraktach" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 81,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,18 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 082,39 mln zł w porównaniu z 1 097,17 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 72,95 mln zł wobec 1,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)