"Stopień prefinansowania potrzeb pożyczkowych przyszłego roku określonych w projekcie ustawy budżetowej, wynikający z przeprowadzonych przetargów zamiany, wynosi ok. 33 proc. Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec listopada ukształtował się na poziomie ok. 40 mld zł" - napisał Nowak.

Wiceminister poinformował, że w grudniu jest planowane przeprowadzenie jednego przetargu zamiany.

"W październiku, w związku z wykupem obligacji i brakiem przetargów sprzedaży, nastąpiło oddłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym na kwotę 5,6 mld zł. Zaangażowanie banków krajowych spadło o 6,2 mld zł, a inwestorów zagranicznych o 4,0 mld zł. O 4,6 mld zł wzrosło natomiast zadłużenie wobec krajowych inwestorów poza bankowych, w tym o 2,6 mld zł wobec funduszy inwestycyjnych i o 0,9 mld zł wobec osób fizycznych" - dodał Nowak. (PAP)

Autor: Marcin Musiał