Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Prezes Banku Pekao Michał Krupiński złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Rada nadzorcza powołała na to stanowisko dotychczasowego wiceprezesa Marka Lusztyna, który do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego będzie kierował pracami zarządu, podał Bank Pekao.

W rezygnacji prezesa nie podano przyczyn jej złożenia.

"Ponadto w dniu 29 listopada 2019 r. rada nadzorcza banku, po ocenie odpowiedniości, powołała, z dniem 29 listopada 2019 r., pana Marka Lusztyna, dotychczasowego wiceprezesa zarządu banku nadzorującego działalność pionu zarządzania ryzykami, na funkcję prezesa zarządu banku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody" - czytamy w komunikacie.

Do chwili spełnienia powyższego warunku, od którego uzależnione jest powołanie pana Marka Lusztyna na funkcję prezesa zarządu banku, rada nadzorcza banku powierzyła panu Markowi Lusztynowi kierowanie pracami zarządu banku, podano także.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)