Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Rafako odnotowało 24,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 7,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 30,29 mln zł wobec 7,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 298,58 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 259,09 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 199,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 817,74 mln zł w porównaniu z 883,22 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 118,66 mln zł wobec 2 mln zł zysku rok wcześniej.
Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)