PBG miało 39,6 mln zł straty netto z działalności kont. w III kw. 2019 r.


Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - PBG odnotowało39,6 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019 r. wobec 6,59 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 42,64 mln zł wobec 9,97 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 43,02 mln zł wobec 3,7 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 313,01 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 270,52 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 241,96 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 42,89 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 833,29 mln zł w porównaniu z 908,52 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 109,78 mln zł wobec 50,56 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)