Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wykluczeniu, na wniosek Vicis New Investments, 125 266 899 akcji wszystkich serii spółki z obrotu giełdowego na głównym rynku GPW z dniem 6 grudnia 2019 r., podała spółka.
"Powyższa uchwała jest konsekwencją decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 listopada 2019 r. o udzieleniu zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 grudnia 2019 r." - czytamy w komunikacie.
13 sierpnia Vicis New Investments wystąpił do zarządu GPW z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego wszystkich akcji.
Vicis New Investments (dawniej ABC Data) jest notowany na GPW od 2010 r.
(ISBnews)