Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Miraculum podpisało trójstronną umowę dystrybucyjną z Kaya Trading Company - wyłącznym dystrybutorem kosmetyków spółki na terenie Arabii Saudyjskiej oraz ze spółką Levant Foods Sp. z o.o. z Poznania, działającą jako pośrednik handlowy pomiędzy Miraculum a dystrybutorem. Umowa obejmuje dystrybucję i promocję produktów marki Paloma na terytorium Arabii Saudyjskiej na zasadzie wyłączności, podało Miraculum.
"Umowa została zawarta na okres pięciu lat. Po upływie tego terminu umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony, chyba że którakolwiek ze stron złoży oświadczenie o braku woli jej przedłużenia" - czytamy w komunikacie.
Powyższa umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie zarządu spółki, działania mające na celu dystrybucję produktów spółki marki Paloma na terenie Arabii Saudyjskiej mogą korzystnie oddziaływać na wyniki finansowe spółki, podsumowano.
Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)