Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Do dzisiaj można składać zgłoszenia w powtórzonym postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa zarządu Orlen Ochrona - spółki z grupy kapitałowej Orlen.
"Osoba pełniąca funkcję prezesa zarządu będzie odpowiedzialna za: kierowanie, zarządzanie i nadzorowanie działalności spółki w ramach kolegialnego zarządu, tworzenie, okresową aktualizację i realizację strategii oraz zapewnienie rozwoju spółki, podejmowanie i realizowanie działań zmierzających do budowy wartości spółki, bieżący kontakt z kluczowymi klientami spółki" - czytamy w ogłoszeniu.
Wśród warunków, jakie muszą spełniać kandydaci, znalazły się m.in. 5-letni okres zatrudnienia i co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych.
Poprzednie postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa Orlen Ochrona, organizowane w październiku, nie przyniosło rozstrzygnięcia.
Orlen Ochrona to spółka z Grupy Orlen zajmująca się zapewnieniem bezpieczeństwa PKN Orlen i spółek z grupy. Firma oferuje kompleksowe pakiety usług ochrony na terenie kraju i za granicą. Usługi dedykowane są klientom o strategicznym znaczeniu dla gospodarki kraju, których profil działalności związany jest z wysokim poziomem ryzyka operacyjnego, w tym w szczególności branży rafineryjno-petrochemicznej.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)