PGNiG będzie głównym dostawcą LNG dla DUON Dystrybucja. Spółki zawarły siedmioletni kontrakt, którego łączny wolumen wynosi ponad 150 tys. ton skroplonego gazu ziemnego. To największa umowa na sprzedaż LNG podpisana do tej pory przez PGNiG.

Umowa będzie obowiązywać w latach 2020-2026. Dostawy paliwa będą realizowane z terminala LNG w Świnoujściu oraz zarządzanych przez PGNiG zakładów produkujących i przeładowujących gaz skroplony. Do tej pory DUON Dystrybucja kupował LNG nie tylko w kraju, ale i za granicą.

"Cieszymy się z tego, że będziemy współpracować z DUON przez następne siedem lat. Nasze firmy są pionierami niskotonażowego rynku LNG w Polsce" – powiedział cytowany w komunikacie PGNiG wiceprezes spółki ds. handlowych Maciej Woźniak. Jak dodał, umowa potwierdza, że pod względem jakości paliwa, bezpieczeństwa dostaw oraz poziomu obsługi klienta oferta PGNiG jest bezkonkurencyjna. "Osobiście cieszę się, że kolejni odbiorcy LNG w Polsce decydują się na zaopatrywanie u polskiego dostawcy, jakim jest PGNiG" - zaznaczył Woźniak.

"DUON wspólnie z PGNiG od samego początku budował niskotonażowy rynek LNG w Polsce. Liczymy, że nasza dalsza współpraca spowoduje zdecydowane wzmocnienie tego segmentu dostaw gazu do odbiorców końcowych" – powiedział prezes zarządu DUON Dystrybucja Krzysztof Kowalski.

PGNiG jest największym importerem LNG w Polsce. Kupowany przez spółkę gaz skroplony pochodzi z Kataru, Norwegii i USA. W ciągu trzech kwartałów 2019 r. PGNiG sprowadziło przez terminal w Świnoujściu prawie 1,8 mln ton LNG.

Większość paliwa jest regazyfikowana i wprowadzana do sieci, jednak część jest dostarczana klientom w postaci skroplonej za pomocą autocystern. Wolumen załadunków LNG w Świnoujściu przekroczył już 100 tys. ton. PGNiG podkreśliło, że we wtorek 10 grudnia terminal opuściła 6000. autocysterna z ładunkiem gazu skroplonego.

Od kwietnia 2020 r. polski koncern będzie też wyłącznym użytkownikiem nabrzeżnej stacji odbioru i przeładunku niskotonażowego LNG w Kłajpedzie.

Odbiorcami gazu są zarówno klienci końcowi, jak i firmy prowadzące dalszy obrót paliwem.

DUON Dystrybucja realizuje dostawy gazu sieciowego i skroplonego poprzez własną infrastrukturę - poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG. Obecnie posiada ponad 680 km własnych gazociągów w 12 lokalizacjach sieciowych przyłączonych do krajowego systemu gazowego oraz z 19 stacji regazyfikacji.

DUON Dystrybucja dostarcza gaz do ponad 7000 odbiorców, z czego ponad 10 proc. to odbiorcy instytucjonalni, a pozostali to gospodarstwa domowe. Spółka oferuje usługi transportu LNG oraz usługę tzw. zasilania tymczasowego, czyli okresowego dostarczania gazu ziemnego w czasie modernizacji albo awarii systemów gazowych.

>>> Czytaj też: Norweski Equinor kupił 50 proc. udziałów w projekcie farmy wiatrowej Polenergii