Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Spółki Grupy Tauron zawarły w ramach aukcji umowy mocowe na całkowity wolumen obowiązków mocowych wynoszący 573,5 MW, podał Tauron. Szacowane przychody Grupy wynikające z aukcji wyniosą w 2024 r.: 149,04 mln zł, w 2025: 138,77 mln zł r, w latach 2026-2028 (łącznie): 393,70 mln zł.
"Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez PSE, cena zamknięcia aukcji wyniosła 259,87 zł/kW/rok, a spółki Grupy Tauron zawarły umowy mocowe na całkowity wolumen obowiązków mocowych wynoszący 573,5 MW, w tym umowy na:
a) 5 lat (tj. na lata 2024-2028) z obowiązkiem mocowym na poziomie 505 MW, z których szacowane przez spółkę roczne przychody wyniosą 131,23 mln zł,
b) 2 lata (tj. na lata 2024-2025) z obowiązkiem mocowym na poziomie 29 MW, z których szacowane przez spółkę roczne przychody wyniosą 7,54 mln zł,
c) 1 rok (tj. na rok 2024) z obowiązkiem mocowym na poziomie 39,5 MW, z których szacowane przez spółkę roczne przychody wyniosą 10,26 mln zł" - wymieniono w komunikacie.
Biorąc powyższe pod uwagę spółka szacuje, że przychody Grupy Turon wynikające z aukcji wyniosą:
a) w 2024 r.: 149,04 mln zł,
b) w 2025: 138,77 mln zł r,
c) w latach 2026-2028 (łącznie): 393,70 mln zł, podano także.
"Ostateczne wyniki aukcji zostaną ogłoszone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej tego organu w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji. Z mocy wskazanej ustawy, do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji, umowy mocowe spółek Grupy Tauron są zawarte pod warunkiem zawieszającym" - wskazano także.
Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)