Począwszy od dziś w centrum naszego zarządzania gospodarczego stawiamy transformację klimatyczną - powiedział na konferencji w Parlamencie Europejskim w Strasburgu unijny komisarz do spraw gospodarki Paolo Gentiloni.

Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen zainaugurowała we wtorek nowy cykl europejskiego semestru, czyli strategię zarządzania gospodarczego w UE na najbliższe miesiące. Celem jest to - jak informuje KE - aby UE miała najbardziej zaawansowany na świecie system opieki społecznej, stała się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem oraz była dynamicznym ośrodkiem innowacji i konkurencyjnej przedsiębiorczości.

„Począwszy od dziś w centrum naszego zarządzania gospodarczego stawiamy transformację klimatyczną. Kiedy mówimy o Europejskim Zielonym Ładzie jako nowej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego, mówimy poważnie" - powiedział na konferencji Gentiloni.

Wiceszef KE Valdis Dombrovskis odpowiedzialny za sprawy gospodarki wskazał, że obecnie w UE "trwa gruntowna transformacja modelu gospodarczego".

"Zmiana klimatu, transformacja cyfrowa i zmiany demograficzne wymagają od nas dostosowania polityki gospodarczej, aby Europa pozostała konkurencyjną siłą na arenie międzynarodowej i aby dokonała tego w zrównoważony i sprawiedliwy sposób. Jednocześnie konieczne jest, by państwa UE wzmocniły swoją odporność na pojawiające się na horyzoncie globalne zagrożenia. Zachęcam kraje dysponujące przestrzenią fiskalną do dalszego pobudzania inwestycji, a państwa o wysokim poziomie zadłużenia – do jego ograniczenia” - zaznaczył.

Reklama

Strategia zakłada promowanie inwestycji i reform strukturalnych, wspieranie badań i innowacji, lepszy dostęp do finansowania i poprawę funkcjonowania rynków produktów i usług.

Jak informuje Komisja, w ramach europejskiego semestru większy nacisk zostanie położony na "zrównoważenie środowiskowe poprzez przekazanie państwom członkowskim szczegółowych wytycznych dotyczących obszarów, w których reformy strukturalne i inwestycje na rzecz zrównoważonego modelu gospodarczego są najbardziej potrzebne".

"Sprawiedliwość należy zapewnić przez wdrażanie polityki społecznej mającej zagwarantować uczciwe warunki pracy dla wszystkich oraz umożliwiającej dostosowanie się do zmieniających się okoliczności w czasie ważnych przemian. Należy utrzymać stabilność makroekonomiczną" - informuje w założeniach strategii Komisja.

>>> Czytaj też: Jest decyzja URE ws. cen prądu. Trzech z czterech głównych sprzedawców nie może zmienić taryf