Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Wymóg Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przedstawiony Pekao oznacza, że przy obecnej strukturze bilansu, bank w ciągu kolejnych 3 lat powinien wyemitować obligacje podporządkowane o wartości ok. 7 mld zł, podała instytucja.
"Zakomunikowane i przedstawione bankowi wymogi BFG są zgodne z wcześniejszymi szacunkami Banku Pekao komunikowanymi inwestorom m.in. podczas Dnia Inwestora Banku Pekao. Bank komunikował spodziewany poziom wskaźnika MREL około 22% w relacji do kwoty ekspozycji na ryzyko (określony przez BFG poziom to 21,5% w relacji do kwoty ekspozycji na ryzyko)" - podał bank w komentarzu do informacji BFG.
Powyższy wymóg BFG oznacza, że przy obecnej strukturze bilansu, Bank Pekao w ciągu kolejnych 3 lat powinien wyemitować obligacje podporządkowane o wartości ok. 7 mld zł, podkreślono w informacji.
"Przyszłe emisje będą kombinacją obligacji SNP i T2, których emisje będą przeprowadzane zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym w zależności od warunków rynkowych i różnicy w cenach pomiędzy tymi rodzajami obligacji. Bank od dłuższego czasu optymalizuje strukturę kapitału. W ciągu ostatnich 2 lat wyemitował już z myślą o spełnieniu wymogów MREL 2,75 mld zł obligacji T2 na rynku krajowym" - czytamy dalej.
BFG określił dla Banku Pekao na poziomie skonsolidowanym wysokość minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) odpowiadającą 14,325% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem (TLOF), co stanowi 21,533% kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE).
Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.
(ISBnews)