Bowim zadowolony z rozstrzygnięcia spraw dot. VAT, nie ma dalszych postępowań


Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Bowim, który na przestrzeni ostatniego miesiąca wygrał dwa postępowania dotyczące naliczenia przez organy skarbowe powiększonej wartości podatku VAT o łącznej wartości ponad 7,6 mln zł, jest zadowolony z tych rozstrzygnięć i podkreśla, że obecnie nie toczą się przeciwko spółce żadne podobne postępowania, poinformował zarząd w komentarzu przesłanym ISBnews.
"Nasz przykład pokazuje, że warto walczyć o sprawiedliwość, ale nadto o kompetentne podejście urzędników do polskich przedsiębiorców. Obecnie nie toczą się przeciwko spółce Bowim już żadne postępowania" - czytamy w komentarzu.
"Wszystkie wartości wynikające z obu postępowań były ujmowane w księgach spółki w odpowiednich okresach" - podkreślono w materiale.
Na przestrzeni ostatniego miesiąca Bowim wygrał dwa postępowania dotyczące naliczenia przez organy skarbowe powiększonej wartości podatku VAT o łącznej wartości ponad 7,6 mln zł.
"Pierwsza z nich została wygrana 21 listopada i dotyczyła decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach z 31 marca 2016 r. w sprawie naliczenia dodatkowego podatku VAT w wysokości 2,6 mln zł. W naszej opinii od samego początku decyzje dyrektora Urzędu były błędne, w związku z czym rozpoczęliśmy postępowanie przed sądem administracyjnym. Z analizy UKS wynikało, że spółka nieprawidłowo stosowała stawkę 0% VAT przy handlu towarem z zagranicznymi podmiotami, który według urzędu rzekomo nie opuścił terenu Polski" - czytamy w komentarzu.
Bowim podkreśla, iż za wywóz oraz rozładunek towarów odpowiadali kupujący i działające na ich zlecenie firmy przewozowe.
"W związku z tym zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie postępowania sądowego oraz złożenie odwołania od decyzji. 15 marca 2017 roku WSA w Gliwicach wydał wyrok uchylający decyzję dyrektora UKS. Mimo to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach złożył skargę kasacyjną w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie. 21 listopada odbyła się rozprawa, podczas której NSA odrzucił skargę dyrektora Izby Skarbowej dzięki czemu spółka nie musi płacić niewłaściwie narzuconego zobowiązania podatkowego i tym samym oczekuje zwrotu już zapłaconych środków powiększonych o należne odsetki" - czytamy dalej.
Druga sprawa dotyczy natomiast sporu z Opolskim Urzędem Skarbowym w Opolu, który wezwał Bowim do zapłaty 5,6 mln zł z tytułu podatku VAT za okres od stycznia do sierpnia 2012 roku wykorzystując mechanizm solidarnej odpowiedzialności. Różnica pomiędzy kwotą wynikającą z decyzji, a kwotami zadeklarowanymi przez spółkę wynika z kwestionowanego przez naczelnika prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez jednego z polskich dostawców wyrobów stalowych do spółki, na tej podstawie, że podmioty które pośredniczyły w dostawach pomiędzy producentem a dostawcą spółki dopuściły się nadużyć związanych z rozliczeniem podatku VAT poza granicami kraju. Decyzja zapadła 4 października 2017 roku, przypomniano także.
"Spółka dokonała zapłaty, a jednocześnie podjęła stosowne kroki prawne. Postępowanie podatkowe w stosunku do Bowimu zostało oparte wyłącznie na dowodach z postępowania przeciwko ww. dostawcy, w którym spółka nie mogła bronić swoich interesów. W naszej opinii wszelkie działania służyły wydaniu decyzji i nadaniu jej tytułu natychmiastowej wykonalności przed upływem terminu przedawnienia. Niestety WSA w Opolu podczas rozprawy, która miała miejsce 6 kwietnia 2018 roku podtrzymał decyzję Naczelnika Urzędu. W dalszym ciągu nie zgadzaliśmy się werdyktem w związku z czym złożyliśmy skargę w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Podczas ogłoszenia wyroku 12 grudnia br. NSA uwzględnił naszą skargę, a więc uchylił decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu. Uważamy to za bardzo duży sukces" - podsumował zarząd.
Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,37 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)