Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Senatorowie poparli poprawki zgłoszone do ustawy przez senatorów Jana Filipa Libickiego (PSL) i Marka Borowskiego (KO). Główna z nich przewiduje, że pieniądze ze źródeł dotychczas zasilających SFWON będą mogły być przeznaczane jedynie na rzecz niepełnosprawnych. Oznacza to, że fundusze z daniny solidarnościowej od najbogatszych i ze składki na Fundusz Pracy będą mogły być przeznaczane jedynie na rzecz osób z niepełnosprawnością.

W środę podczas posiedzenia komisji senackich wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed ocenił "przyjęcie tej poprawki spowodowałoby zupełnie niemożliwość funkcjonowania Funduszu Solidarnościowego w takim celu, w jakim jest". Oszacował, że w przyszłym roku dzięki daninie solidarnościowej od najbogatszych do Funduszu Solidarnościowego trafi 1,1 mld zł, a z Funduszu Pracy – 800 mln zł.

Reklama

"Mielibyśmy ok. 2 mld zł na te zadania, które państwo chcielibyście uściślić, a my mamy zadania na poziomie 5,1 mld zł. Trzeba przypomnieć, bo to umyka naszej dyskusji, że z Funduszu Solidarnościowego realizujemy bardzo ważne zadanie, jakim jest wsparcie dla osób niesamodzielnych, czyli ta kwota 500 zł (...). To jest kwota 4,5 mld zł przewidziana w przyszłym roku. Łącznie razem z tymi środkami, które są w ramach programów – bo cały SFWON opiera się na czterech programach (...) – tych środków by zabrakło. Stąd też była zaciągnięta pożyczka z Funduszu Pracy na zrealizowanie tego świadczenia i tak ten mechanizm działa" – powiedział Szwed.

Zgodnie z nowelizacją uchwaloną przez Sejm, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy, a znajdujące się na nim pieniądze będą mogły być przeznaczane nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale także na emerytów i rencistów. Z pieniędzy Funduszu będą mogły być finansowane tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi, a także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną.

Ustawa przewiduje, że pieniądze na refundację tzw. trzynastych emerytur i rent z 2019 r., wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są kosztami Funduszu Solidarnościowego. Tym samym Fundusz przekaże do FUS pieniądze na refundację tego świadczenia. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielone do 9 mld zł pożyczki z Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Źródłem przychodów SFWON jest przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Pierwszy raz daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 r. od dochodów uzyskanych w 2019 r.

>>> Czytaj też: Większe wydatki na NFZ: Senat zgłasza poprawkę do noweli ustawy okołobudżetowej