Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Podczas grudniowego posiedzenia większość członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniała, że inflacja CPI w I kw. 2020 r. przejściowo przyspieszy, po czym w kolejnych kwartałach spowolni i będzie zbliżona do celu inflacyjnego (2,5% r/r), wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).
"Podkreślano, że ograniczająco na inflację w horyzoncie projekcji będzie oddziaływało oczekiwane obniżenie się tempa wzrostu gospodarczego w Polsce oraz prawdopodobne utrzymywanie się niskiej inflacji za granicą. Większość członków Rady zwracała uwagę, że przejściowy wzrost inflacji w I kw. 2020 r., na który wskazują prognozy, będzie wynikiem oddziaływania czynników znajdujących się poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w tym statystycznych efektów bazy. Oceniano ponadto, że utrzymuje się niepewność dotycząca kształtowania się cen energii w kolejnych kwartałach" - czytamy w "minutes".
Część członków RPP oceniła, że inflacja w kolejnych kwartałach może pozostać wyższa niż 2,5% r/r.
"Podkreślali przy tym, że dynamikę cen może podwyższać dalszy wzrost cen usług, w tym usług administrowanych. Zwracali również uwagę, że w kierunku wyższej inflacji może oddziaływać wzrost agregatów monetarnych, związany z szybkim - w ich opinii - wzrostem kredytu konsumpcyjnego i mieszkaniowego dla gospodarstw domowych. Członkowie ci wskazywali w tym kontekście, że stopa referencyjna NBP w ujęciu realnym jest ujemna i wzrost inflacji w I kw. 2020 r. - jeśli nastąpi - spowoduje jej obniżenie" - czytamy dalej.
Większość członków RPP oceniała natomiast, że stopy procentowe banków centralnych w ujęciu realnym są obecnie ujemne w wielu gospodarkach na świecie, w tym w szczególności w strefie euro.
"Wskazywali oni również, że realne oprocentowanie kredytu dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw jest wyraźnie dodatnie. Członkowie ci podkreślali, że łączna dynamika kredytu w gospodarce jest stabilna i pozostaje niższa niż nominalne tempo wzrostu PKB, a dynamika kredytu dla przedsiębiorstw spowalnia" - czytamy dalej.
Inflacja CPI wyniosła w listopadzie 2,6% r/r.
Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji inflacyjnej NBP, inflacja konsumencka wyniesie 2,3% w 2019 r. i przyspieszy do 2,8% r/r w 2020 r., by spowolnić do 2,6% w 2021 r.
(ISBnews)